درایور استپ موتور :

برای استفاده از این بورد به نکات زیر توجه نمایید :درایور استپ موتور

 1) حتما برای ای سی از خنک کننده استفاده نمایید .

 2) VS ولتاژ ورودی استپ موتورکه می تواندتا 46 ولت و VD ولتاژ ورودی بخش دیجیتال می باشد که بهتر است زیر10وبیشتر از 6 ولت باشد .

 3) A;B;C;D خروجی درایور می باشد که باید سیم های استپ موتور به آن متصل شود ( این درایور موتور های 4 و 5 و 6سیم رامی تواند راه اندازی نماید که در مدل های 6و 5 سیم ، سیم مشترک بدون اتصال می ماند ).

 4) میکروسوئچ TMبه شما این امکان را می دهد که موتور خود رادر چهار زمان (15و30و45وبینهایت) START نمایید (بدون جامپر).

 5) UP و DOWN برای  تنظیم سرعت استپ موتورمی باشد (توجه نمایید که با بالارفتن سرعت به حد غیر مجاز موتور به حالت اشباع رفته و درجا کار می کند .

 6) RIGHT, LEFT عمل چپ گرد و راست گرد را انجام می دهند .

 7) در صورت وجود جامپر موتور شما تنها باکلاک خارجی عمل می کند، باید به پین CLK پالس داده شود .

 8) در صورتی که شما بخواهید از صفحه کلید بر روی پانل استفاده نمایید می توانید از وسط بورد را جدا نمایید .

در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی