ولتمتر و آمپر متر دیجیتال :

این دو محصول با دقت عالی و کارایی بسیار خوب و مصرف بسیار کم تغذیهولتمتر و آمپر متر دیجیتال می باشد . شما می توا نید از این دو در منابع تغذیه و یا هر مدار دیگری که احتیاج به اندازه گیری ولتاژ و جریان می باشد استفاده نمایید .

 

مشخصات:
تغذیه : یک عدد ترانس 7.5 تا 12v
بسیار کم مصرف درحد 100ma 
اندازه گیری ولتاژ تا سقف 100VDC
اندازه گیری جریان تا سقف 5ADC
درصورت بروز مشکل حروف  Errبرروی صفحه نمایش نشان داده می شود .

 

 

 


در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی