ریموت کنترل 4 کانال 16 امپر :

یک محصول باکارایی بالا این محصول شامل یک فرستنده و یک گیرنده (RF) میباشد.

مشخصات :ریموت کنترل 4 کانال 16 امپر
تغذیه 
مدار :  12v 
فرکانس : 315
MH  
خروجی مدارگیرنده به صورت رله بوده  که حالتهای (
COM,NO,NC) را ایجاد می کند. این مدار دارای یک جامپر بوده که با عوض کردن حالت جامپر  حالت کار رله های مدار عوض می شود. 

 در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی