مانیتورینگ بی سیم :

این وسیله برای نمایش اطلاعات به صورت بی سیم می باشد و شامل دو بخش است که بخش اول شامل ارسال اطلاعات و بخش دوم شامل یک گیرنده و نمایش دهنده اطلاعات می باشد که به و سیله ی نفر حمل شده و نفر می تواند به و سیله ی آن اطلاعات ارسال شده را مشاهده نماید . لازم به ذکر است که بخش گیرنده و نمایش دهنده ی اطلاعات طراحی شده است و بخش ارسال اطلاعات با توجه به نیاز شما قابل طراحی می باشد که می تواند به کمک میکروکنترولر و یا کامپیوتر راه اندازی شود .

مانیتورینگ بی سیم

در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی