درایور SHT 75 :

SHT75 یک سنسور بادقت بسیار بالا می باشد که قابلیت اندازه گیری دماو رطوبت را دارد .  این سنسور قادر است تا دمای 123 و رطوبت 100% را اندازه گیری کرده و با دقت  0/4c و 2% دما و رطوبت را به ما می دهد .
برای سهولت کار بااین سنسور براین شدیم تا درایور آن را به بازار عرضه و در اختیار علاقه مندان قراردهیم . این درایور قادر است که اطلاعات را ازسنسور دریافت کرده آنها را پردازش کند و مقادیر دما و رطوبت رامحاسبه کرده و این مقادیر را به صورت سریال یا موازی با پروتوکل های SPI یا UART  یا به صورت   8Bit موازی به ما تحویل دهد .
 

SHT 75  درایور SHT 75  درایور


e

در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی