کارت مدار فرمان :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن دستگاهها و همچنین با ورود رایانه به زندگیکارت مدار فرمان روز مره ی ما و استفاده روزانه ی ما از این وسیله ی سودمند دیگر شکل کار وزندگی عوض شده از این رو ما نیز در محصولات خود تحول ایجاد کرده و محصولی جدید با کارایی بالا به بازار عرضه نمودیم این محصول کارت مدار فرمان است که از طریق رابط سریال  RS232به رایانه متصل شده و قادر به اجرای فرمان ارسال شده ازطرف رایانه میباشد. این کارت ها به کمک یک نرم افزار رایانه ای قابل کنترل و برنامه ریزی هستند.

قابلیت های این کارت ها:
1) شانزده خروجی فرمان
2) قابلیت شبکه شدن تاچهار کارت(64خروجی)
3) قابل استفاده بدون رایانه

قابلیت های نرم افزار رایانه ای:
1) تنظیم هریک از خروجی های کارت به صورت مجزا
2) استفاده هر یک ازخروجی ها به صورت stop&start)) یا ON TIMER)OFF TIMER)(OFF&ON TIMER) باقابلیت تنظیم زمان.
3) نمایش خروجی های ONوOFFبه صورت گرافیکی
4)
سهولت کار با نرم افزا
e

در باره ی ما

تماس با ما

صفحه ی اصلی